OneStat

Meer dan 75.000 web analytics gebruikers wereldwijd.

Onze web analytics diensten verbeteren de ROI van de grootste online websites.

Privacy

Privacy Center


Om uw privacy te waarborgen, heeft OneStat.com een privacy beleid dat u informatie geeft over onze diensten. Ons privacy beleid houdt het volgende in:

 1.  OneStat vermeldt op haar website een link naar deze privacy pagina.
 2.  OneStat brengt geen persoonlijke gegevens van u naar buiten.
 3.  Ons gebruik van uw informatie.
 4.  Hoe uw informatie aan te passen of te deactiveren.

OneStat is gespecialiseerd in het meten van bezoekgedrag en online marketing campagnes voor websites. Wanneer u een website van een OneStat.com klant bezoekt, kunnen wij algemene informatie verzamelen maar geen persoonlijke. Wij verzamelen informatie zoals:

 •  Internet browser
 •  Besturingssysteem
 •  Datum van bezoek
 •  Tijd van bezoek
 •  Pagina's die zijn aangeklikt


Deze informatie wordt samengevoegd tot totale rapportages. Het voorziet onze klanten van statistieken over hun website, hoe bezoekers deze bekijken en hoe zij deze kunnen verbeteren.

Wij meten de bezoekers van onze klanten op basis van IP adres, cookies en of browser string.

OneStat gebruikt IP-adressen van bezoekers van onze websites echter niet om deze tot een individu te herleiden.

Onze IP database bevat:

 •  aan wie het IP-adres is uitgegeven volgens de openbare registers
 •  welke domeinnaam bij het IP-adres hoort en wie, volgens de openbare registers, de eigenaar daarvan is
 •  welke geografische lokatie bij het IP-adres hoort (stad of grotere geografische eenheid)
 •  wat voor verbinding het IP-adres met het internet heeft (kabel, ADSL, etc).

Our site's registration form requires users to give us contact information (like their name and email address) and demographic information (like their zip code).

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen indien u een website bezoekt. Cookies maken het mogelijk om u bij uw volgende bezoek te herkennen Omdat u door middel van de cookie wordt herkend, kunnen cookies als persoonsgegevens worden beschouwd. Bovendien kunnen cookies zelf persoonsgegevens bevatten. De OneStat cookies kunnen een unieke ID bevatten en geen persoongegevens. Wij gebruiken cookies om bv. te kijken of een bezoeker terugkomt op een website. De door OneStat uitgegeven cookies kunnen niet worden gebruikt om uw surfgedrag over websites van anderen dan OneStat te volgen. U kunt in uw browser cookies blokkeren of ge´nformeerd worden wanneer een cookie geplaatst wordt.

Persoonlijke informatie kan worden verzameld voor onze klanten zoals uw naam, adres, telefoonnummer, aflever adres, creditcard informatie of email adres.

In het algemeen geldt, dat als u een OneStat.com klant zijn of haar website bezoekt, wij u niet vragen naar enige persoonlijke informatie. Aangezien wij privacy serieus nemen, zullen wij geen gegevens verzamelenen tenzij u het vrijwillig invult. Wij mogen uw persoonlijke informatie delen met derde partijen. In alle gevallen zijn zij verplicht om informatie geheim te houden. Zij mogen geen ander gebruik hiervan maken dan alleen de diensten te leveren voor OneStat.com. Persoonlijke informatie die wij via onze klanten verzamelen zullen in geen van allen gebruikt worden om u te benaderen door derde partijen.

De registratiepagina's op onze website vereisen, voor degene die gebruik wil maken van onze diensten, hun naam, email adres en demografische informatie te geven zoals adres, telefoon etc.

Wij mogen onze klanten benaderen via telefoon, email, of mailing per post of welke manier dan ook, om:

 1.  promotionele informatie toe te sturen van OneStat.com of onze partners
 2.  Indien nodig voor de web analytics dienst OneStat.com
 3.  Cross-selling van andere diensten van OneStat.com of zuster bedrijven

U kunt altijd via opt-out aangeven in de emails dat u deze niet meer wilt ontvangen of tijdens de aanvraagprocedure aangeven dat u niet op de hoogte wilt worden gehouden van OneStat nieuws en informatie van partners.

OneStat wil duidelijk maken dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacy van de websites van onze klanten en hier ook geen controle over hebben.

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid dan kunt u altijd contact met ons opnemen via ons contact formulier of per telefoon.