OneStat

Onafhankelijke derde partij en klikfraude detectie.

Betrouwbare informatie over bezoekersgedrag en ROI van marketing campagnes.

Voorwaarden & Condities


Voorwaarden & Condities


Deze OneStat International B.V. klanten overeenkomst (de "Overeenkomst") is een legale overeenkomst tussen u en OneStat International B.V. (" OneStat.com" of "OneStat" of "OneStat International B.V. "genaamd). Deze overeenkomst heeft betrekking op de aanschaf en het gebruik van de verschillende website statistieken diensten, of dit nu gratis of betaalde diensten zijn, aangeboden op de OneStat International B.V. website. Het gebruik van de diensten kan pas in gaan na acceptatie van deze overeenkomst. Door een van onze diensten te gebruiken of door op de accepteer / ok button te klikken, accepteert u dat deze overeenkomst op u of de onderneming waarvan u eigenaar danwel werkzaam voor bent, van toepassing is, u zich hier aan houdt alsmede alle extra voorwaarden die specifiek van toepassing zijn voor de dienst waarvoor u zich registreert. Aangezien dit een bindende overeenkomst tussen u en OneStat International B.V. is, raden wij u aan om een kopie van deze overeenkomst te maken, uit te printen en te bewaren.

1. DE DIENSTEN

OneStat International B.V. zal u voorzien van de diensten waarvoor u zich registreert op de OneStat.com website, die alle onder deze voorwaarden vallen van deze overeenkomst. U accepteert dat de diensten aangeboden worden onder verschillende diensten categoriëen ingedeelde prijzen afhankelijk van dienst en aantal pageviews  en u zult de dienst categorie ontvangen waarvoor u zich heeft geregistreerd. U zult de prijs betalen die onder deze categorie vermeldt wordt op onze website of waarvoor een bevoegde werknemer van OneStat International B.V. een offerte heeft afgegeven. Met betrekking tot onze gratis diensten OneStat Free en OneStat Basic, de prijzen voor deze diensten zijn gelijk aan Euro 0, USA dollar 0 en GBP 0. Omschrijvingen van iedere dienst en de verschillende diensten pakketten zijn beschikbaar op de OneStat.com website.

U mag te allen tijde upgraden naar een duurdere en uitgebreidere versie als deze beschikbaar is en in de looptijd van uw licentie. U kunt upgraden via de aanvraagpagina's die op de OneStat.com website staan. Tegelijkertijd met zo'n upgrade gaat u akkoord met de hogere prijzen voor deze dienst in overeenstemming met deze overeenkomst. OneStat International B.V. behoudt zich het recht voor om de diensten en functionaliteiten aan te passen en te veranderen op ieder moment. 

2. REGISTRATIE PROCES

Om een dienst aan te vragen kunt u gaan naar de registratie pagina's en alle gevraagde gegevens en formulieren invullen van de bepaalde dienst van OneStat International B.V.. Gevraagde gegevens zullen bestaan uit maar niet gelimiteerd tot uw naam, adres, email adres, website url, creditcard nummer of andere facturatie gegevens. Indien u meerdere diensten afneemt moet u voor iedere dienst zich registreren. OneStat International B.V. houdt zich het recht voor om een ieder te weigeren per verzoek voor registratie of gebruik van de diensten om welke reden dan ook en zonder een reden op te geven. OneStat International B.V.'s registratie proces is beschermd volgens het privacy beleid welke ook op de OneStat.com website gevonden kan worden.

3. UW PLICHTEN ALS VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN, U BELOOFT EN GARANDEERT HET VOLGENDE:

a. Alle informatie die u verstrekt berust op waarheid, is compleet en accuraat en u zult OneStat International B.V. informeren indien deze registratie gegevens veranderen binnen de periode dat deze overeenkomst geldig is. U zult dan binnen twintig (20) dagen deze gegevens verstrekken aan OneStat International B.V.;
b. Geen van de URLs die u registreert bevat links naar een pagina of site die de volgende inhoud bevat:
i. Pornografie, sex, naaktheid of andere sexuele of adult inhoud;
ii. Haat, propaganda of inhoud die illegale activiteiten promoot of aanmoedigt;
iii. Inhoud die in strijd is met maar niet gelimiteerd tot wettelijke bepalingen, handelsmerken, patenten, copyright, contracten of iedere intellectueel eigendom;
iv. Inhoud die illegale software of diensten zoals ongevraagde email (SPAM) promoot;
v. Inhoud die iedere lokale of landelijke wettelijke bepaling overschrijdt;
vi. . Inhoud die bedreigend, onacceptabel of niet objectief is;
vii. Het is aan OneStat International B.V. te bepalen of inhoud acceptabel is of niet;
c. U zult uw password aan niemand of iemand van een derde partij geven en u bent verantwoordelijk voor iedere schade die u of iemand anders hierdoor kan aanrichten;
d. U zult uw account niet kopiŽren, verkopen, herdistribueren, licenseren of op enige andere manier het account overdragen aan een derde partij zonder schriftelijke toestemming van OneStat International B.V.;
e. U zult alle geconsumeerde diensten en gegevens gebruiken volgens de OneStat International B.V.'s privacy standaard. Deze is op de OneStat.com website te vinden;
f. U zult zich houden aan alle wettelijke bepalingen, wetgeving die onder deze overeenkomst vallen;
g. U bent gevolmachtigd en heeft de autoriteit om met deze overeenkomst akkoord te gaan en u bent gevolmachtigd en verantwoordelijk voor de bepalingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Zonder de rechtsmiddelen te beperken, OneStat International B.V. mag ieder account weigeren of annuleren op de voorgaande punten. Om goede uitvoer te garanderen volgende de bovengenoemde criteria, OneStat International B.V. behoudt zich het recht voor om sites te mogen monitoren op inhoud van de websites of pagina's die corresponderen met de URLs die u hebt opgegeven aan OneStat International B.V..

4. BETALING

U gaat akkoord met het betalen aan OneStat International B.V. voor iedere set-up of account fee en terugkerende betaling van de door u aangevraagde dienst genoemd op de website van OneStat International B.V. of door gevolmachtigde medewerker van OneStat International B.V. Na het voltooien van het registratie proces machtigt u OneStat International B.V. om het bedrag van betaling van uw bankrekening af te boeken, u te laten betalen via factuur dmv bank overschrijving of een bedrag van uw credit card af te halen dat overeenkomt met de te betalen fee vermeerderd met belasting(en) van de aangevraagde dienst. Betalingen dienen op een jaarlijkse basis voor de jaarlicentie te worden voldaan. Om te vermijden dat voor een nieuwe jaarlijkse periode een bedrag wordt verrekend dient u voor de dienst op te zeggen voordat de nieuwe periode ingaat. U zult voor het verlopen van het account hier een herinnering per email voor krijgen of een medewerker van OneStat International B.V. zal hiervoor contact met u opnemen. Zolang u geen toestemming heeft gegeven om de periode te verlengen na het verlopen van de voorgaande periode heeft u geen toegang tot uw statistieken en kan OneStat International B.V. ook niet verplicht worden om u toegang te geven tot het inkijken van uw statistieken of tot het meten van uw website. Indien u niet tijdig betaald voor de geselecteerde dienst, wordt dit beschouwd als contract breuk van deze overeenkomst. Zonder zich te limiteren tot enige rechtsmiddelen die OneStat International B.V. nodig acht, gaat u akkoord met het vergoeden voor extra kosten en uitgaven die OneStat International B.V. maakt om onbetaalde bedragen te proberen te innen of te innen.

5. PRIJS VERANDERINGEN OF ANDERE WIJZIGINGEN

De diensten van OneStat International zijn gebaseerd op een vast bedrag per jaar en een bepaalde hoeveelheid pageviews per maand. OneStat International B.V. mag de prijzen voor de diensten, en andere voorwaarden in deze overeenkomst, op iedere tijdstip aanpassen en updaten. Deze wijzigingen zullen op de OneStat.com website gepubliceerd worden. De nieuwe prijzen zullen ingaan zodra OneStat International B.V. de veranderde prijzen of voorwaarden op de website gepubliceerd heeft en er een nieuw account geregistreerd wordt of het account verloopt en vernieuwd moet worden. Veranderde voorwaarden die geen betrekking hebben op veranderde prijzen worden van kracht vijftien (15) dagen na de notificatie. Als u niet akkoord gaat met de veranderende voorwaarden of prijzen van OneStat International B.V. dan moet u het account annuleren dat u geregistreerd heeft voordat de veranderingen van de prijzen of voorwaarden effectief worden, anders accepteert u de voorwaarden en gaat u akkoord met deze wijzigingen.
Eventuele uitzonderingen of aanpassingen van deze overeenkomst kunnen gemaakt worden in speciale omstandigheden, echter alleen als deze goedgekeurd is door middel van een schriftelijke verklaring ondertekend door een executive vice president of hoger op officieel briefpapier van OneStat International B.V. Sales managers of account managers zijn niet gevolmachtigd om wijzigingen in deze overeenkomst te maken.

6. DUUR EN ANNULERING VAN DE DIENSTEN

Indien anders vermeld op de OneStat International BV website betreffende de diensten, iedere dienst is gebasseerd op een jaarlicentie en wordt ook gefactureerd op een jaarlijkse basis, gemeten vanaf de registratie datum van de 4 weekse proefaanvraag, directe aanvraag van een betaalde dienst of aanvraag van een gratis dienst. Aanvragen kunnen vernieuwd worden aan het eind van het jaar via een upgrade procedure. Echter na de activatie van de dienst, u of OneStat International B.V. mag de dienst in het geheel annuleren door de andere partij op de hoogte hiervan te stellen. OneStat International BV mag de dienst stoppen als u de toegestane maandelijkse hoeveelheid pageviews overschrijdt die in de aanvraag procedure is opgegeven. OneStat International BV behoudt zich het recht voor om het account of dienst te annuleren zonder vooraf opgegeven reden of contact met klant in het geval dat klant deze overeenkomst overtreedt of verbreekt of andere condities die op de specifieke dienst van kracht zijn. ER ZULLEN GEEN TERUGBETALINGEN  VERRICHT WORDEN ONDER WELKE OMSTANDIGHEDEN DAN OOK. INDIEN EEN ACCOUNT OF DIENST GEANNULEERD WORDt DOOR EEN VAN DE PARTIJEN ZOALS BESCHREVEN IN DE SECTIE TERUGBETALINGEN HIERONDER. Secties 10 tot en met 15 zullen van kracht blijven na het beeindigen van de dienst.  Als deze overeenkomst wordt beeindigd door OneStat International BV of door u om welke reden dan ook dan gaat u akkoord met het verwijderen van het OneStat International BV javascript, logos en handelsmerken of andere gedeelten van de dienst van alle websites of andere items.

7. TERUGBETALINGEN

Onder geen enkele omstandigheid is OneStat International B.V. verplicht tot het terugbetalen van enige bedragen of schade vergoedingen.

8. GEBRUIK VAN DE JAVASCRIPT TAG

Een aantal van onze diensten is gebaseerd op het gebruik van HTML of javascripts code of andere codes in uw web pagina of site. In overeenstemming met de voorwaarden in deze overeenkomst, geeft OneStat International BV u toestemming om de HTML of javascript code of andere codes te gebruiken voor de dienst waarvoor u betaald heeft of een proefversie of een gratis dienst die u aangevraagd heeft. U gaat akkoord met alle instructies en beperkingen die door OneStat International BV aangegeven zijn met betrekking tot het gebruik van de codes. U gaat akkoord dat OneStat International BV niet verantwoordelijk is voor enige defecten, fouten, niet accuraat van data verstrekken, of onjuiste resultaten die toedragen tot een incorrecte, ongeautoriseerde of niet ondersteunend gebruik van iedere code.

9. EIGENDOMSRECHTEN

U gaat akkoord en begrijpt dat de diensten en alle grafische elementen zoals ontwerpen, iconen, tags, HTML codes, computer programmatuur, en andere elementen die eigendom zijn of toedragen aan de diensten van OneStat International BV het exclusieve eigendom zijn van OneStat International BV. Daarnaast erkent u dat OneStat International BV eigenaar is van alle rechten, titels en belangen en van OneStat International BV's handelsmerken, handelsnamen, diensten kenmerken, uitvindingen, copyrights, handels geheimen, patenten, technologie, software, en kennis met betrekking tot het design, functioneren of uitvoeren van de diensten. Uw rechten zijn strikt gelimiteerd zoals verleend in deze overeenkomst.

10. DISCLAIMER VAN GARANTIE

OneStat International BV geeft geen garanties van welke strekking dan ook met betrekking op het gebruik of de resultaten ontleent van de diensten in termen van afhankelijkheid, accuraatheid, beveiliging, tijdslimieten, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid. De diensten en alle gerelateerde materialen zijn beschikbaar "ALS IS" zonder garantie op enige manier. OneStat International BV HIERBIJ ZIET AF VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN GERELATEERDE MATERIALEN INCLUSIEF ALLE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBARE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE DOELSTELLING EN GEEN SCHENDINGEN OF OVERTREDINGEN. OneStat International B.V. GARANDEERT NIET DAT HET UITVOEREN VAN DE DIENSTEN NIET BELEMMERT OF STORINGSVRIJ ZIJN, OF DAT DE DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET DE HARDWARE, SOFTWARE, OF WEBSITES CONFIGURATIES ZIJN DIE U SELECTEERT.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL OneStat International BV AANSPRAKELIJK ZIJN NAAR U OF EEN DERDE PARTIJ VOOR IEDERE CONSEQUENTIE, ONGELUK, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADES VAN WELKE ZAAK OOK, INCLUSIEF MAAR NIET GELIMITEERD TOT HET VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES, SCHADE AAN DATA, SCHADE AAN DE ZAKELIJKE REPUTATIE, OF ONDER IEDERE GERECHTELIJKE THEORIE EN OF OneStat International BV IS GEINFORMEERD OF NIET VAN ZULKE SCHADES.
VERDER, IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN OneStat International BV NIET VERDER GAAN EN ZICH BEPERKEN TOT HET BEDRAG DAT OneStat International BV HEEFT ONTVANGEN VOOR HET VERLENEN VAN DE DIENST IN DE DESBETREFFENDE JAARLIJKSE PERIODE WAARIN HET ACCOUNT ACTIEF IS. Zonder te limiteren van het voorafgaande, OneStat International BV is niet verantwoordelijk voor enige data en informatie berust op de OneStat International BV hardware, of de informatie wel of niet geproduceerd is door het gebruik van de dienst.

12. SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord om OneStat schadeloos te stellen, zich niet schuldig te maken aan beschuldigingen (op OneStat International BV verzoek) en OneStat International BV en haar medewerkers, directie en aandeelhouders te vrijwaren van iedere vorm van aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief maar niet gelimiteerd tot juridische kosten en vergoedingen) met betrekking tot enige claim gerelateerd tot (a) uw inbreuk op enige voorwaarden, vertegenwoordiging, garantie of schending van deze overeenkomst, of (b) de informatie die u verstrekt aan OneStat International BV of een derde partij, inclusief uw registratie data en de inhoud van de web pagina's corresponderend met de URLs die u OneStat International BV voorlegt. Deze verplichting zal blijven bestaan na iedere beŽindiging met uw relatie met OneStat International BV.

13. ENIG EXCLUSIEF MIDDEL

Als u niet tevreden bent met een gedeelte van de dienst, uw enige en exclusieve middel is om uw account te annuleren van de desbetreffende dienst volgens deze overeenkomst. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

14. ALGEMENE BEPALINGEN

Deze overeenkomst valt onder Nederlands recht. U stemt in bij het akkoord gaan van deze overeenkomst of door de dienst te gebruiken dat het gebied van de rechtspraak en waar de zaak behandelt moet worden in de rechtbank is gelokaliseerd in Nederland in alle gevallen van onenigheid voortkomend uit deze overeenkomst of uw gebruik van de diensten. Als toevoeging stemt u in dat alle kosten en vergoedingen die door OneStat International BV gemaakt worden en veroorzaakt worden door de u aangespannen rechtszaak door u vergoed zullen worden.
Deze overeenkomst, samen met andere voorwaarden en condities van OneStat International BV, vormen de gehele overeenkomst tussen u en OneStat International BV met betrekking tot de diensten. Tot de omvang van enig conflict tussen deze overeenkomst en OneStat International BV 's website voorwaarden tot gebruik, zal uw gebruik met betrekking tot de diensten in het bijzonder bepalen.
Als enig gedeelte van deze overeenkomst niet nageleefd kan worden, dan zal dit gedeelte zo goed mogelijk moeten worden nageleefd zoals bedoeld, en het gedeelte dat overblijft, blijft volledig van kracht.
Geen partij is aansprakelijk voor het mislukken of vertragen van de prestatie van de verplichtingen indien zo'n mislukking het gevolg is van buiten de partij redelijke controle, inclusief maar niet gelimiteerd tot, gedrag en bepalingen van overheidswege of mislukken van de software of apparatuur van derde partijen. Tenzij anders in deze overeenkomst beschreven, iedere mededeling of verandering van deze overeenkomst zal worden meegedeeld per email aan de betalende gebruikers. Gebruikers van de gratis dienst raden wij aan om deze overeenkomst op de website te bekijken en te controleren of de datum ook veranderd is. U mag deze overeenkomst niet overdragen, iedere poging hiertoe wordt beschouwd als fraude. U accepteert en stemt in dat uw account onderdeel is van het OneStat International BV netwerk, en dat u regelmatig mededelingen en informatie over de diensten van OneStat International BV zult ontvangen per email of per post. U mag op uw verzoek uit de mailing lijsten verwijderd worden.

15. PUBLICITEIT

OneStat International BV mag uw naam, de naam van uw bedrijf, domeinnaam en logo gebruiken op de website als testimonial of in een persbericht.

16. SPECIALE OPMERKINGEN BETREFFENDE ONESTAT LITE EN ONESTAT BASIC

De volgende soorten websites zijn NIET toegestaan om van de diensten van OneStat International BV gebruik te maken:
(a) websites die illegale activiteiten promoten, racistische, pornografische onderwerpen bevatten en bedreigend zijn (b) websites die virussen bevatten of andere schadelijke functionaliteiten bevatten (c) websites die in strijd zijn met de rechten van anderen zoals inhoud, copyright, handelsmerken, handelsnamen, patenten, handelsgeheimen of overtredingen van privacy (d) websites die instructies bevatten of discussies over illegale activiteiten (e) websites die software promoten of zich bezig houden met het versturen van ongewenste email (SPAM) (f) websites die tegenstrijdig zijn met de wet of naar ons inziens onacceptabel zijn.

OneStat International BV staat alleen toe dat gratis accounts van OneStat Free en OneStat Basic het gemiddelde en maximale aantal pageviews per dag gemiddeld 1.000 pageviews zijn over een dertig dagen gedurende periode. Alle websites met een gemiddelde van tussen de 1.000 en 5.000 pageviews per dag over een dertig dagen gedurende periode zullen verzocht worden om over te stappen op een betaalde dienst. OneStat International BV kan ook op ieder moment zonder enig overleg uw account stop zetten en u geen toegang meer verschaffen tot de statistieken. U stemt toe om het javascript niet te veranderen.
U erkent en accepteert dat algemene informatie over uw website (zoals maar niet gelimiteerd tot naam, URL, verkeer etc) mag gebruikt worden voor de dienst. Mogelijk gebruik maar niet gelimiteerd, zijn lijsten met de drukste websites, categoriŽen overzichten en promotie doeleinden etc.

17. VRAGEN

Als u vragen over deze overeenkomst heeft of over OneStat International BV haar diensten, neem dan contact op met OneStat International BV via het contactformulier. Wij danken u voor het feit dat u gekozen heeft voor de diensten van OneStat International BV om uw website te meten. Wij zien er naar uit om zaken met u te doen en hopen dat u onze diensten waardevol vindt.